פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 8

בישיבה נידונה בקשה למתן היתר לפתיחת חנות בשבת ובמועדי ישראל עפ"י סעיף 2(ב) לחוק העזר לתל-אביב יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"מ-1980. עפ"י פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 16.3.2009 בתיק 2111/08 –סיימון דוקה נ' עיריית תל אביב-יפו".
מיטל להבי וראובן לדיאנסקי היו חברי המועצה היחידים שתמכו במתן היתר לעסק לפעול בשבת, מוך הנימוק שמדובר על אזור שבו רוב לא יהודי, אשר בו על-פי חוק ניתן לאפשר פתיחת חנויות בשבת.

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 8 – 07.06.2009

הוספת תגובה: