פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 23.3.09

בדיון נידונו העררים לתוכניות פינוי-בינוי רקנאטי ויצחק אלחנן ג' שהוגשו על-ידי סגנית ראש העירייה מיטל להבי, וערר לתכנית הנמל 12 שהוגש ע"י סגן ראש העירייה פאר ויסנר.

פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 23.3.09

הוספת תגובה: