פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 2

הנושאים שנידונו בישיבה: עירייה זמינה וניהול ידע ותאגיד המים.

פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 2 17.05.2009

הוספת תגובה: