פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 3

בישיבה נידונו תכנית העבודה ותקציב העירייה לשנת 2010

פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 3 – 22.07.2009

הוספת תגובה: