ציר הקהילות ביד אליהו יוצא לדרך

צירים ירוקים לקישור בין שכונות העיר קורמים עור וגידים. היוזמה של מיטל להבי לחיבור בין חלקי העיר השונים ע"י ניצול מערך השטחים הקיים יוצאת לביצוע כאשר הקטע הראשון יהיה בשכונות מזרח העיר.Ziryadelihu (1)

 

הוספת תגובה: