רובע דרום

דרום העיר ויפו באופי שלך!

הגיאוגרפיה האנושית וערכי הטבע הייחודים, הם מקור קסמם של דרום העיר ויפו. על כן, יש להקפיד לשמרם לנוכח עוצמתם של כוחות השוק העלולים ליצור תהליך של טרנספר כלכלי, כדוגמת התופעה המתרחשת כיום בשכונת עג'מי ביפו או להביא לשינוי גס של קו הרקיע באמצעות בניית מגדלים בשכונות היסטוריות.  כוחה של העיר נמצא בפסיפס האנושי הייחודי שלה וחלק ניכר מפסיפס זה, נמצא בדרומה.אנו במרצ מודעים לכך. עשינו ונעשה ככל העולה ביכולתנו להעצים ולחזק את קהילות דרום העיר ויפו ולשים את הדרום במרכז העשייה.

מה עשינו? מיטל להבי הובילה את המאבק נגד הבנייה המגדלית בדרום העיר, נגד טבעת המגדלים סביב נווה צדק, נגד הבנייה לגובה בפלורנטין ולמען בנייה מירקמית בקריית שלום. כמו כן, תמכה מיטל בקידום תוכנית האב "אביב בפלורנטין", תוכנית אב לשכונת שפירא והיא פועלת נגד תוכניות הסותרות אותן. היא נאבקה ב"תוכנית לוינסקי" ודרשה חלופה של התחדשות עירונית לאזור התחנה המרכזית. מיטל יזמה את הדיון במועצה בתכניות לדיור בר השגה והובילה את המאבק בפרויקטי "פינוי-בינוי" שבמסגרתם מתבצע פינוי כפוי של תושבי יפו מבתיהם. מיטל להבי הביאה להחלטה תקדימית של העירייה לרכישת שטחים בפלורנטין ונלחמה במגמת ההפרטה של שטחים ציבוריים למטרות כלכליות כדוגמת "מתחם מנשיה" . מיטל להבי נאבקת למען הקמת פארק החורשות באבו-כביר ושמירה על הטבע העירוני במצוקי החוף ביפו.

מיטל להבי הייתה היחידה שדרשה לקיים דיונים במדיניות תנועה וחנייה בעיר, הובילה את ההתנגדויות להקמת אוטוסטראדות בתוך שכונות המגורים כדוגמת "כביש שלבים" ו"כביש הלר". מיטל להבי הביאה להגדלת מספר גני הילדים ודרשה להסדיר את מערך החינוך בעיר.כמו כן, הביאה להקצאת תשתית לפעילות עמותת "מהפך" למען ילדי פלורנטין, היא ממקימות ה"חצר הנשית" ביפו למען נערות במצוקה, סייעה להקמת "בית האישה והנערה הערבייה" ופעלה בהצלחה להקטנת נטל הארנונה על מוסדות החינוך הא-פורמאלי. מיטל סייעה למאבק תושבי צ'לנוב למניעת כניסת דרי רחוב ונרקומנים לשכונה ודאגה להמשיך ולטפל באופן מסור בקהילת הפליטים בדרום תל-אביב.

מיטל להבי הצביעה נגד התקציב העירוני לאחר שנמצא אנטי סביבתי וחברתי  ובהתאם הובילה לפרישת מרצ מהקואליציה. כמו כן, דאגה מיטל לתקציב להחלפת לוחות חשמל בשנאים כדי להפחית את הקרינה במוסדות חינוך ולמיפוי מוקדי הרעש בעיר. היא אישרה תקצוב יעודי ברשות לאיכות הסביבה לתקנים עבור אחראי זיהום קרקע ואחראי קרינה .

 

מה נעשה? נמשיך לשמור על השכונות הדרומיות של העיר מפני בנייה לגובה ונקדם התחדשות עירונית התואמת את אופי השכונות בהיבטים הפיזיים והאנושיים. נקדם תוכניות לדיור בר השגה לצעירים וסטודנטים בקרקעות ציבוריות וכתנאי להשבחת פרויקטים נדל"ניים.

נשמור על עתודות הקרקע הציבוריות כנגד הפרטה. ניישם את זכותם הבסיסית של התושבים לגינות שכונתיות על-פי התקן הממשלתי של 7 מ"ר לנפש ולהעדפה מתקנת בהקצאת שטחים פתוחים בשכונות חסרות כגון פלורנטין ונווה שאנן. נפעל לפיתוח פארק החורשות, שטחים ירוקים בשכונת עג'מי ונפעל כנגד סגירת מעברים ציבוריים בפרויקטים כדוגמת אנדרומדה.

אסור שדרום העיר תהפוך לנתיב זיהום אוויר באמצעות רשת אוטוסטראדות עירוניות שמתוכננות לחצות אותה!  אנחנו במרצ נפעל לייעול התחבורה הציבורית על-ידי: הוספת נתיבי תחבורה ציבורית, הקמת מערכת "מטרו-אוטובוס" לקווים מהירים עד להפעלת הרכבת הקלה, ארגון מחדש של קווי האוטובוסים והפעלת שאטלים בשבתות וחגים מהמרכז והים לשכונות יפו. נפעל לצמצום הפעילות התחבורתית בתחנה המרכזית בהיקף של 50% ולשימושי המבנה בהתאמה. נקדם את תכנון כביש שלבים כשדרה עירונית ולא כדרך מהירה מוטת רכב פרטי, נפעל לתוספת שבילי אופניים רציפים ובטוחים ולפינוי המדרכות למען הולכי הרגל.

דרום העיר זקוקה, קודם כל, לחינוך והעצמה חברתית באמצעות תגבור תקציב החינוך והקהילה ולכך דרושה הרתמות המערכת כולה.

מערכת החינוך בעיר תושתת על שירותיות, מצוינות, שקיפות ושוויוניות. נדרוש העדפה מתקנת בתקציב החינוך, הרחבת פעילות המועדוניות לילדים ומערך ההזנה בשכונות מוחלשות, ביפו ובמגזר הערבי. נפעל להוספת כיתות גן כדי לספק את צורכי החינוך מגיל 3 ולהקמת בית ספר לחינוך מיוחד ביפו ומוסדות חינוך ותרבות בשכונות הדרום. נמשיך בטיפול המסור בקהילת הפליטים ונדאג כי הנטל יחולק בין כל תושבי העיר.

נדרוש החלפת פחי "הצפרדעים" באזורי המגורים בפחים ירוקים וטמוני קרקע.. נדרוש אכיפה של הפיקוח והתברואה כנגד עסקים מטרדיים והגברת הנקיון בשטחים הציבוריים. נפעל למיפוי זיהומי קרקע ולמניעת בנייה על קרקעות מזוהמות. נפעל להגדלת היקף המחזור העירוני גם באמצעות חינוך להפרדה במקור. נפעל למציאת פתרון חלופי למוצא צינור נחל איילון שלא בחוף גבעת העלייה. נעמוד על קיום התחייבות העירייה להפחתת זיהום אוויר לפי אמנת פורום ה- 15. ונמנע הקמת אנטנות סלולאריות במוסדות חינוך וציבור.

 

למפת הצגת פוטנציאל הבניה ברובע דרום

נווה שאנן

שפירא

פלורנטין

קרית שלום