שוויון מתחיל בחינוך – דוח פעילות מרצ ת"א יפו פברואר 2012

החינוך הוא בסיס ליצירת שוויון הזדמנויות. מרצ בחרה להשפיע על החינוך לגיל הרך – כדי לתת נקודת התחלה שוויונית יותר, איכותית יותר ואפשרית יותר. הסדרת מערך מוסדות החינוך ומענה לצרכי הגיל הרך הם המפתח להישארותם של משפחות בעיר ולמימוש החזון של עיר לכל החיים. לפיכך ניסחה והציעה סגנית ראש העירייה מיטל להבי מטרה עירונית חדשה לשנת 2012 והובילה את התעדוף עירוני לתחום הגיל הרך.

על פי תכניתה של מיטל להבי,תחום הגיל הרך עובר בשלוש השנים האחרונות מהפך. ומתוכנן לפריצת דרך משמעותית נוספת ב-2012. תוספת של 48 גנים (12%) מתחילת הקדנציה והקצבה של למעלה מ-10,000,000 לשדרוג ויירוק גני ילדים ובעתיד הרחבת מערך החינוך לגיל הרך עד שנת 2017 בכ-120 כיתות בכל רחבי העיר. יחד עם זאת, עדיין לא יהיה בכך כדי לתת מענה לחובת קליטת כל ילדי טרום טרום חובה במערכת החינוך העירונית.

הקמת מעונות יום חדשים בעיר. וגיוס תמיכה תקציבית ייעודית ממשרד התמ"ת לשנת 2012 להקמת עוד 5 מעונות יום חדשים בעיר (20 כיתות). גיוס תקצוב הקמה ל-4  מעונות נוספים והקצאת קרקע מטעם העירייה ללא תמורה בהיקפים של 1-1.5 דונם לכל פרויקט.

הגנים הפרטיים הינם חלק חשוב במערך המענים הניתן לתושבי העיר. עד לכניסתה של להבי לתפקידה, מעולם לא נוהל עימם דיאלוג ולא נבנתה פלטפורמה שמאפשרת את פעילותם. להבי מובילה מהפכה בתחום בשיתוף ודיאלוג עם ארגוני הגנים הפרטיים בארץ ועם מפעילי הגנים בעיר. הובילה לאישור מדיניות מתן היתרים לגנים, להפחתה של היטל ההשבחה לרבע מהדרישה הקיימת, להפחתה בחיוב הארנונה, לאישור ותקצוב ביצוע תב"ע עירונית שתאפשר שימוש של גני ילדים בדירות גן, ועוד. כיום חותרת להבי למסד את מעמדם כחלק ממערך המענים המפוקחים לגיל הרך.

כיום בכל תוכנית בניה מוטמעת מראש הדרישה למתן מענים לילדי הגיל הרך כמטלה יזמית במסגרת הפרויקט המבוקש. (שוק בצלאל, מרכולת, ליבר ועוד…)

חינוך ודיור בר השגה: על פי תכנית ייחודית ומהפכנית של מיטל להבי, יוקם פרויקט ייחודי של דיור בר השגה משולב עם הפעלת משפחתונים בבית "אלבר ריקה", הממוקם בשדרות בן ציון קרוב לדיזנגוף סנטר. מדובר בבית שהוקדש לעירייה בצוואתה של ריקה אלבר ז"ל. הפרויקט יבוצע על ידי עזרה ובצרון ותיקצובו אושר במלואו לשנת 2012.

כמו כן בעיר נוסף למשפחתונים הקיימים ברחבי העיר, שופצו ושודרגו שני אשכולות משפחתונים במהלך השנים 2010-2011 וכיום נבחנת אפשרות להרחבת מערך אשכולות המשפחתונים כמו גם להרחבת תקינת רכזת משפחתונים על מנת לאפשר יציבות וגידול במספר המשפחתונים המפוקחים והמתוערפים בעיר.

 

הוספת תגובה: