מיטל להבי, יו"ר סיעת מרצ תל אביב – יפו , סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק התחבורה

דואר אלקטרוני: meital_l@mail.tel-aviv.gov.il

טלפון: 03-7244654, 03-7244655  | פקס: 03-5216065

איתי פנקס, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הקהילה הגאה והמרכז הגאה

דואר אלקטרוני :pinkas@mail.tel-aviv.gov.il

טלפון: 03-7244659 , 03-7244660  |   פקס: 03-7241978

סיגל ויצמן,  חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק החדשנות והנוער

דואר אלקטרוני : Sigal_w@mail.tel-aviv.gov.il

טלפון: 03-7244664, 03-7244663 |  פקס: 03-7241978