תמ"א 23 א' להקמת רשת מסילות למערכת הסעת המונים משולבת במטרופולין גוש דן תוכנית

תמ"א 23 א' להקמת רשת מסילות למערכת הסעת המונים משולבת במטרופולין גוש דן. התוכנית אושרה בתאריך 15.10.1998. התוכנית יצרה בסיס להקמת רכבת קלה בגוש דן וממנה נגזרה תמ"מ 5/1 לתוכנית הקו האדום של הרכבת הקלה. כיום נערכים דיונים לשינוי לתמ"א להגדרת הקוים העתידיים של הרכבת הקלה, תוך התייחסות לטכנולוגיות שונות כגון אוטובוס רב קיבולת.

תמ"א 23 א'