סדר יום ישיבת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה 16.2.09

בישיבה יידונו הנושאים הבאים הקשורים לת"א-יפו:
תוכנית תא/ 2658/ ד : קרית עתידים- הרחבת שימושים: דיון בהפקדת תכנית
תוכנית תא/ 3654 : שימור מבנה קופ"ח זמנהוף ויעודו למגורים: דיון בהפקדת תכנית
תוכנית תא/ 2680 : נוה שרת מזרח: דיון בתכנית
תוכנית תא/ 3700 : תוכנית מתאר לצפון מערב העיר למגורים,מסחר,מלונאות: דיון בתכנית : תיקון החלטה.
ישות כללית: ניקוז/ תגפ/ 08/ 2 : הסדרת נחל כופר בקטע שכונת ידידיה: דיון בנושא (1) : אישור תוכנית ע"פ חוק המים,ניקוז.

סדר יום ועדה מחוזית 16.2.09

הוספת תגובה: