סדר יום ישיבת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה 1.12.08

הנושאים שיידונו בישיבה:
תוכנית – רג/ 1027/ ב : בית הרופאים בקרית קרניצי ר"ג
תוכנית – רג/ 1416 : מגדלי הגפן ר"ג
תוכנית – תא/ 3451 : בניני מגורים,משרדים ומסחר ת"א-יפו (רח' יבנה)
תוכנית – תא/ 2615/ ב : מתחם רח' יצחק אלחנן מזרח ת"א-יפו (מגדל באזור נוה-צדק)
תוכנית – תא/ 3753 : התחדשות עירונית נחלת יצחק ת"א-יפו
תוכנית – תא/ 2680 : נוה שרת מזרח ת"א-יפו
תוכנית – תא/ 3501 : תפרי נווה צדק דרום ת"א-יפו
תוכנית – הר/ 2110 : 3 ביניני מגורים רח' בן גוריון הרצליה
תוכנית – הר/ 384/ א/ מח : רח' שער הים 22 הרצליה
תוכנית – הר/ 2200/ א : חוף התכלת הרצליה (תכנית לחופי דרום הרצליה)
תוכנית – מאא/ 532 : מגורים לזוגות צעירים אור יהודה
תוכנית – מאא/ 527 : תוספת זכויות לבנין תעשיה אור יהודה
דיון בנושא: דיון לפי סעיף 13 (א) לחוק לשינוי מרחב תכנון מקומי אור יהודה אזור.
דיון בנושא (1) : אישור חוזה מכר בין עיריית חולון לבין קנית השלום השקעות בע"מ.
נושא – אישור חוזה מכר בין עירית חולון לבין קנית השלום השקעות בע"מ

סדר יום הועדה המחוזית 1.12.08

הוספת תגובה: