מצגת ועדת תחבורה ליפו 7.12.17

מצגת ועדת תחבורה ליפו 7.12.17