שפירא

תכנית אב שפירא

במינהל ההנדסה של עיריית תל אביב-יפו החלו בשנת 2003 בהכנתה של תכנית אב לשכונת שפירא. מכלול בעיות פיזיות וחברתיות, אשר גרמו מזה זמן רב להתדרדרותה של שכונת שפירא ומנגד יתרונותיה הרבים המהווים פוטנציאל של השכונה, הניעו את עיריית תל אביב להכין תכנית כוללת שמטרתה שיקום ופיתוח של השכונה. תכנית אב אסטרטגית לשכונת שפירא משלימה תהליך תכנוני בדרום העיר הכולל בין היתר את שכונת פלורנטין, מתחם התחנות (מתחם התחנות המרכזיות הישנה והחדשה) ומבואות יפו (אזור התעסוקה של צפון יפו). תכנית האב לשכונת שפירא הינה תכנית רב תחומית אשר נועדה לספק מסגרת מכוונת לעירייה לקידום מגמות הפיתוח הרצויות בשכונת שפירא ומתווה טיפול מערכתי כולל לשכונה בדגש על שיקום עירוני, חברתי וקהילתי. התכנית שמה דגש על ישימות רב-תחומית, פיזית, כלכלית, סביבתית וציבורית ומעודדת הסדרת שימושים ויעודים ומספקת כלים ואמצעים אפשריים לפיתוח עבור סקטורים ובעלי עניין שונים.
תכנית אב שפירא – פתיחה

תכנית אב שפירא – תוכן עניינים

תכנית אב שפירא – תקציר תכנית האב

תכנית אב שפירא – פרקים 11-1 

תכנית אב שפירא – פרקים 15-12 

תכנית אב שפירא – אוגדן פרויקטים 

 תכנית אב שפירא – מקורות וסימוכין

תכנית אב שפירא – נספחים