2,000 התנגדויות לתוכנית הפינוי-בינוי ברמת אביב ג'/ אריק מירובסקי

2000Objections