11149333_440321016131926_6797880166334890947_n

מהרטה ברוך רון

סגנית ראש עיר ומחזיקת תיק הרווחה, תיק שהוא מקצועי ומאתגר הן ברמה הערכית והן בעיית היומיום: מערכת הרווחה נוגעת בחיים של אנשים ובעיקר נוגעת בקבוצות המוחלשות ובאנשים השקופים בעיר. נושא הרווחה נוגע לחיים של כולנו ומטפל בבעיות קיומיות של החיים בעיר הגדולה.
ליצירת קשר: baruch-ron_m@mail.tel-aviv.gov.il