1238277_299954810170200_6497409967561356474_n

אפרת טולקובסקי

1238277_299954810170200_6497409967561356474_n
חברת מועצה, יועצת ראש העיר למדיניות דיור והגדלת מספר יחידות הדיור בעיר. בעיניי מדובר במינוי מקצועי ואני בטוחה שתחום הדיור יצא נשכר מתרומתה הייחודית של אפרת.
ליצירת קשר: Tolkowsky_e@mail.tel-aviv.gov.il