Israel_-_Tel_Aviv_Beach_001

להבי למען חוף ציבורי נקי ומרווח

קראו את הערר שהגישה להבי למליאת המועצה על אישור תוכנית המאפשרת בניית טריבונות על חשבון רצועת החוף המצומצמת והצפופה ממילא בתל אביב.

הגשת הערר היא עוד אחת מהפעולות שנוקטת להבי כדי להביא למעורבות ציבורית רחבה יותר בנושא החופים וניהולם ופעילותה למען חופים נקיים  ופנויים למען הציבור על כל גווניו.

הקליקו לקריאת דוח החופים של החברה להגנת הטבע בתל אביב והסביבה

ערר טיילת להט

הוספת תגובה: