P1060217

יש לקדם תחבורה ציבורית בשבת

בדיון המתחדש בנושא תומכת להבי בעמדת ראש העיר ומוסיפה כי מזה שני עשורים תומכת מרצ בתחבורה ציבורית בהיקף מצומצם בשבת שתסייע בידי הרב החילוני לנוע בין המוקדים העיקריים בעיר.

publictrans(1)