OLYMPUS DIGITAL CAMERA

חנייה בתוקף לעובדי עירייה שהושעו

מקומות חנייה לעובדי עיריית תל אביב נחשבים למצרך מבוקש. בדו"ח מבקר העירייה נחשף כי לא בוטלו מנויי חנייה לארבעה עובדים בחופשה ללא תשלום ול-32 עובדים המושעים מעבודתם.
כתבתו של משה כהן, המקומון של תל אביב.

parkinghamekomon