ראיון התפטרות

מיטל להבי בראיון התפטרות מקואליציית חולדאי בעיריית ת"א