שדולת תחבורה

נאום במועצת העיר להקמת השדולה לתחבורה. ההצעה התקבלה