מעון_יום_של_נעמת_בעיר_רמלה

הסדרת מערך החינוך ובדרום תל אביב והקצאת מתחם צריפין לחינוך