• ועדת בטיחות בדרכים, דצמבר 2019

  ועדת הבטיחות שהתקיימה בדצמבר 2019 התמקדה בנושא שימוש באופניים חשמליים בתיכונים בתל אביב-יפו והצורך לעודד את השימוש הנכון והבטוח בהם, לאור המדיניות שלנו לעודד שימוש בכלים זעירים במרחב ברחובות העיר. בועדה הודגש כי העירייה פועלת לשמירת הבטיחות של נושאי הכלים הדו גלגליים, בדרכים הבאות: קידום חקיקה מול הכנסת להגבלת גיל הרוכבים, למתן סמכויות פיקוח לפקחים (שאותם עוד נצטרך להרחיב), ובעתיד לרישוי וביטוח של כלל הכלים…

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 70

  הצבעה על תקציב העירייה לשנת 2008. לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה, לא מן המניין, מס' 70 – 23.12.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 73

  לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 9

  בישיבה נידונו הנושאים הבאים: שאילתות;אישור סדר היום; דברי ראש העירייה; אישור התקשרות להחכרת חדרי שנאים לחברת חשמל במתחם כיכר התרבות – תיקון החלטה; תחולת חוקי עזר לפי סעיף 11(ב) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית) (סמכויות פקחים), התשס"ח-2008; מינויים ושינויים באיגוד ערים באזור דן לענייני ביוב ואגודת מי אזור דן; בחירת מועמדי הרשות המקומית למועצה הדתית; הסמכת מפקחים; הודעה אישית; נאומים מהמקום. לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 10

  בישיבה נידונו הנושאים הבאים: שאילתות; (עמ' 3), אישור סדר היום; (עמ' 18), דברי ראש העירייה; (עמ' 42), פרוטוקול ועדת נכסים מס' 3/2009; (עמ' 48), פרוטוקול ועדת כספים מס' 7/2009; (עמ' 66), פרוטוקול ועדת כספים מס' 8/2009; (עמ' 78), פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3/2009; (עמ' 83), הצעת חוק עזר לתל אביב – יפו (שילוט) (תיקון מס' 2), התשס"ט – 2009; (עמ' 87), בקשה לאישור ניהול מו"מ עם ספקים פוטנציאליים לאחר ביטול פרק ב' למכרז מס' 281/08 לאספקת ביגוד ייצוגי לעובדי העירייה, מקבלי קהל; (עמ' 88), מינויים ושינויים במועצות מנהלים של תאגידים; (עמ' 90), החזר הוצאות משפט – דוד אלישקוב; (עמ' 100), מינויים ושינויים בועדות עירוניות; (עמ' 102), נאומים מהמקום; (עמ' 103), הודעה אישית; (עמ' 106). לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 11

  בישיבה נדון דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2007. לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 12

  בישיבה נידונו הנושאים הבאים: 1. שאילתות; (עמ' 3), 2.אישור סדר היום; (עמ' 16), 3. דברי ראש העירייה; (עמ' 61), 4. התקשרות עם אברהם יצחק פיינטוך וחיים גבריאל פיינטוץ כזוכים במכרז 15/2009 לרכישת 2 יחידות דיור במבנה ברח' עוזר 7 , בחלק מחלקה 89 בגוש 6135, ובהתאם להצעתם בכפוף לתנאי מכרז 15/2009; (עמ' 68), 5. העברת זכויות בחלקה 223 בגוש 6106 , רח' שטיינמן 19 לה"ה: ש. בוימן 1999 בע"מ (80%) , אור בוימן (10%) ושמעון בוימן (10%); (עמ' 70), 6. פרוטוקול ועדת כספים מס' 9/2009; (עמ' 71), 7. פרוטוקול ועדת כספים מס' 10/2009; (עמ' 81), 8. חוק עזר לתל- אביב – יפו (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון) , התשס"ט 2009; (עמ' 98), 9. פגרת המועצה; (עמ' 106), 10. מינויים ושינויים במועצות מנהלים של תאגידים; (עמ' 108), 11. מינויים ושינויים בוועדות עירוניות; (עמ' 118), 12. הסמכת מפקחים; (עמ' 120), 13. נאומים מהמקום; (עמ' 120 ). לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקולים מישיבות מועצת עיריית תל אביב-יפו

  להלן פרוטוקולים ישנים מישיבות מועצת עיריית תל אביב יפו. פרוטוקולים חדשים יותר ניתן למצוא באתר עיריית תל אביב יפו.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 8

  בישיבה נידונה בקשה למתן היתר לפתיחת חנות בשבת ובמועדי ישראל עפ"י סעיף 2(ב) לחוק העזר לתל-אביב יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"מ-1980. עפ"י פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 16.3.2009 בתיק 2111/08 –סיימון דוקה נ' עיריית תל אביב-יפו". מיטל להבי וראובן לדיאנסקי היו חברי המועצה היחידים שתמכו במתן היתר לעסק לפעול בשבת, מוך הנימוק שמדובר על אזור שבו רוב לא יהודי, אשר בו על-פי חוק ניתן לאפשר פתיחת חנויות בשבת. לקריאת הפרוטוקול לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 7

  נושאים שהיו על סדר-היום: שאילתות; (עמ' 3), אישור סדר היום; (עמ' 21), פרוטוקול ועדת כספים מס' 5/2009; (עמ' 57), פרוטוקול ועדת כספים מס' 6/2009; (עמ' 89), הצעת חוק עזר לתל אביב – יפו (שילוט) (תיקון) , התשס"ט – 2009; (עמ' 106), נהלי בקורת פנימית והנחיות לניהול קופה קטנה בתאגידים; (עמ' 113), מינויים ושינויים במועצות מנהלים של תאגידים ואיגודים; (עמ' 123), מינויים ושינויים בוועדות עירוניות; (עמ' 136), הסמכת מפקחים; (עמ' 159), נאומים מהמקום; (עמ' 166). בישיבה העלתה חברת המועצה תמי זנדברג (מרצ) הצעה לסדר בנושא תופעת גניבות האופניים והתמודדות העירייה איתם. לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו כאן.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 74

  לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 75

  בע"ע 25-41 של הפרוטוקול הצעתה של חברת המועצה מיטל להבי לסדר היום – דמות העיר והזהות המקומית:…"היום אני רוצה לחלוק אתכם את בחינת הנושא- דמות העיר והזהות המקומית שהוא קרוב לליבי, כי הוא בנוי גם על המימד האנושי של הדבר הגדול הזה שקרוי תל-אביב יפו….אל לנו לשכוח שדמותה של העיר הוא סך רב מימדי ודינמי של משתנים פיזיים ואנושיים, לא רק קו רקיע וסך בניינים, אלא גם סך ההון האנושי שחי ופועל בתוכה. הרבה מאוד מרכיבים פיזיים, תכנוניים, וגם תוצאה מצטברת של איכויות רבות ומאמצים מגוונים. בתחילת שנת 2000 החליטה העיר, המועצה והעירייה לעצור לרגע ולחשוב- מהם האתגרים הבאים בפיתוח העיר. העיר החלה להתלבט בשאלת זהותה, דמותה ומיתוגה. את האתגרים- אנחנו- חברי המועצה הזו אישרנו בתחילת הקדנציה הזו, והם נקראו- עקרונות חזון העיר.." לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 76

  לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 77

  בע"ע 5 של הפרוטוקול, חברת מועצת העיר מיטל להבי אמרה: " בשכונת פלורנטין קיימת מצוקה מתועדת וארוכת שנים של מחסור במבני ציבור וגינות ציבוריות. ב 5 לינואר 2005 התקבלה החלטה בוועדה המקומית שקבעה כי על: "… מנכ"ל אגף נכסים לפעול לרכישת קרקע ומבנים בשכונת פלורנטין במטרה להוסיף שטחי ציבור ושטחים ירוקים בתחומי השכונה כמענה לצרכי האוכלוסייה הקיימת והעתידית". לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 78

  בישיבה העלתה חברת המועצה מיטל להבי הצעה לסדר בנושא "הצעות לסדר-גילגולן וגורלן". להבי בדקה את גורלן של הצעות לסדר יום שמוגשות על-ידי חברי המועצה. "מצאתי שעד היום קיימנו 77 ישיבות מועצה, ב-34 ישיבות מתוכן הוגשו הצעות לסדר, ובסה"כ הוגשו 138 הצעות לסדר. מתוכן אושרו 33 לדיון במועצה, 44 הועברו לדיון בוועדות שונות או בפורום מועצה מתוך כוונה להחזיר אותן לדיון במועצה ו-61 הצעות נדחו על פי רוב, בהמלצת ראש העיר". לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 79

  בישיבה הצהירו כל חברי המועצה לגבי ההשתייכות הפוליטית שלהם לקראת הבחירות הקרובות. לקריאת סיכום הישיבה + רשימת חברי המועצה עם השתייכותם הפוליטית לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1

  לקריאת הפרוטוקול המלא כולל מינוי יו"ר המועצה והצהרת אמונים של חברי המועצה לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 4

  הישיבה דנה בתקציב העירייה הרגיל ובלתי רגיל לשנת 2009. לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2

  במסגרת הישיבה מונתה מיטל להבי לסגנית ראש העירייה ולממונה על תחום משאבי החינוך לגיל הרך (עמ' 75). נושאים נוספים שנידונו: התקשרות בהתאם למכרז 224/2007 להקמה והפעלה של חניון תת קרקעי ציבורי בשיטת BOT בשדרות רוטשילד מערבית לרחוב הרצל (חניון קצה השדרה) (עמ' 69), פרוטוקול ועדת כספים מס' 66/08 (עמ' 82), בחירת ועדות עירוניות חובה ורשות , מינויים ושינויים בוועדות עירוניות (עמ' 93), מועדי ישיבות המועצה התשע עשרה (עמ' 109), והתקנת קווי ביוב (עמ' 116). לקריאת הפרוטוקול המלא לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 26

  לקריאת הפרוטוקול לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 38

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 18.12.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 39

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 08.01.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 40

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 12.02.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 41

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 05.03.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 42

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 02.04.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 43

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 11.06.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 45

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 02.07.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 47

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 10.09.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 37

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 11.12.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 36

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 11.12.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 27

  בע"ע 7 של הפרוטוקול, חברת מועצת העיר מיטל להבי אמרה: "…ההצעה לסדר שאני מעלה בפניכם היום מבקשת לקיים דיון במדיניות התנועה והתחבורה בעיר תל-אביב יפו. קיומה של מדיניות ותכנית או אי קיומה הוא נושא חשוב- שחשוב לדון בו במתכונת רחבה במועצת העיר ובהשתתפות כל חברי המועצה…" לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 27 – 13.03.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 28

  לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 28 – 03.04.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 29

  לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 29 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 30

  ישיבה מס' 30 – עמ' 17-16 הצעה לסדר – פלורנטין לאן: מיטל להבי:"… אנו מצויים במצב שפלורנטין מסומנת כשכונה שיש בה הכי מעט שטחים פתוחים והכי מעט מבני ציבור… התכנית היחידה שאכן תתרום שטחים פתוחים לפלורנטין היא תכנית שוק העליה, שזו אדמה עירונית, שברגע שנקדם את התכנית הזאת נוכל לומר שפיתחנו 5000 מ"ר של שטחים ציבוריים ופיתחנו גם שטח ירוק בממוצע גבוה אפילו, השטח הירוק הכולל הוא 3 דונם, אבל אנו תורמים לשכונה 5.6 מ"ר לנפש… אבל הפרוייקט הזה לא מתקדם… הוגדרה ועדה, שגם אני אמורה להיות חברה בה, שתטפל בנושא הזה ותראה כיצד אנו מפתחים את השטחים הירוקים…אני מאז לא מצליחה לקבל תשובות ברורות ביחס להתקדמות התהליך…אני רוצה לדון בפלורנטין גם בהיבטים של שטחי ציבור וגם בהיבטים של הפתרונות שאנו מוצאים או לא מוצאים לתושבים…" לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 30 – 03.07.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 31

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 31 – 07.08.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 32

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 32 – 04.09.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 33

  פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 33 - 30.10.2005

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 34

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 06.11.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 35

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 27.11.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 48

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 29.10.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 49

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 12.11.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 63

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 08.07.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 64

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 64 – 12.08.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 65

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 65 – 14.10.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 66

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה, לא מן המניין, מס' 66 – 14.10.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 67

  לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 67 – 04.11.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 68

  לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה, לא מן המניין, מס' 68 – 04.11.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 69

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 69 – 02.12.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 71

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 71 – 13.01.2008 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 62

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 10.06.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 61

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 20.05.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 50

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 21.11.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 51

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 26.11.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 52

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 03.12.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 55

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 24.12.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 56

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 07.01.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 57

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 11.02.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 58

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 11.03.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 59

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 15.04.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 60

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 13.05.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 72

  לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 72 – 13.01.2008 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 11.07.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 16 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 17 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 18 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 20

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 28.11.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 21

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 05.12.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22

  לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22 – 26.12.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 23

  לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 23 – 26.12.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 24

  לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 24 – 09.01.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13

  לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 07.06.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 18.01.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 25.01.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5

  לקריאת פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 14.03.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 02.05.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 16.05.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11

  לקריאת פרוטוקול ישיבת המועצה 16.05.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 25

  לקריאת ישיבת מועצה מס' 25 – 09.01.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה