• פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 24

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 24 מתאריך 21.9.08 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 23

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 23 – 11.05.2008 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 22

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 22 – 30.12.2007 – לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 21

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 21 09.12.2007 – לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 20

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 20 15.07.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 19

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 19 18.02.2007 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 7

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 7 15.05.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 6

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 6 20.03.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 5

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 5 21.11.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 4

  פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 4 05.09.2004

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 3

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 3 12.07.2004 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 1

  הישיבה דנה בנושא תקציב העירייה ותכנית העבודה לשנת 2009. לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 1 – 21.12.2008 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 2

  הנושאים שנידונו בישיבה: עירייה זמינה וניהול ידע ותאגיד המים. לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 2 17.05.2009 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 3

  בישיבה נידונו תכנית העבודה ותקציב העירייה לשנת 2010. לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 3 – 22.07.2009 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקולים פורום המועצה

  להלן פרוטוקולים ישנים מישיבות פורום מועצת עיריית תל אביב יפו. פרוטוקולים חדשים יותר ניתן למצוא באתר עיריית תל אביב יפו.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 8

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 8 25.07.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 9

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 9 26.07.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 18

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 18 28.11.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 17

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 17 29.08.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 16

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 16 16.07.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 15

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 15 04.06.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 14

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 14 23.05.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 13

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 13 26.02.2006 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 12

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 12 25.12.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 11

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 11 21.11.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה
 • פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 10

  לקריאת פרוטוקול ישיבת פורום המועצה מס' 10 20.09.2005 לחצו המשך.

  המשך קריאה