• להבי מתפטרת מדריקטוריון נתיבי איילון

    נתיבי איילון משמשים כצינור להעברת כספים ממשרד התחבורה לפרוייקטים של כבישים גשרים ומחלפים שעם רובם להבי אינה מסכימה. הפונקציות העוסקות בקיימות בחברה אינן מאויישות ופרוייקט הסעת ההמונים BRT הועבר לחברת נת"ע. בהעדר אפשרות להשפיע על פי הערכים אותם להבי מייצגת היא בחרה להתפטר מתפקידה בדירקטוריון. הקליקו המשך לקריאת מכתב ההתפטרות.

    המשך קריאה