• ערר מגדל פרישמן דיזינגוף

    מצגת ערר במליאת בניין ערים בנושא מגדל פרישמן פינת דיזינגוף. הערר, שכותרתו 'המגדל שמגמד את הוועדה המקומית', מונה את הליקויים בתכנית המוצעת; סותרת את מדיניות הבניה לגובה, אינה תואמת את הסכמי העיר הלבנה (אונסקו) ובעלת ליקויים בתכנון התשתיות ומחסור בשטחים ירוקים. מטרת הערר: הועדה המקומית תתנגד לשינויים כפי שהוחלטו בוועדה המחוזית כל עוד לא דנה בהם, הועדה המקומית תיידע את הועדה המחוזית בעמדתה, במידת הצורך יערור נציג עירית ת"א יפו בוועדה המחוזית על ההחלטה. לצפייה במצגת לחצו המשך.

    המשך קריאה