• ערר מתחם התחנה – מנשיה

    ערר למליאת הועדה לתכנון ובניה בנושא מתחם התחנה – מנשיה. העירייה מתעתדת להקים במתחם תחנת הרכבת מנשיה מתחם בילויים, למרות הייעוד המקורי של השטח למגורים ומבני ציבור. באזור קיימת מצוקת מבני ציבור חמורה ודו"ח שערכו תושבי נווה צדק והוגש לעירייה מצביע על מחסור נוכחי חמור בכיתות לימוד וגני ילדים כאשר המחסור עומד בניגוד להוראות הממשלה להקצאת כיתות לימוד. קיים גם מחסור חמור בשצ"פ בכל האזור והעדר עתודות קרקע לנושא. לצפייה במצגת הערר לחצו המשך.

    המשך קריאה