אות הגלובוס הירוק לאישיות ציבורית

הגלובוס הירוק - ידיעות תל אביב 3.6

לאחרונה הוענק לי אות הגלובוס הירוק לאישיות ציבורית 2016, על פעילותי הסביבתית והחברתית משנת 1997.

מנימוקי השופטים:

בקדנציה הראשונה בעירייה (2003), כיהנה כיו"ר הועדה לאיכות הסביבה וכמ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון, בקדנציה השנייה כיהנה כסגנית רה"ע ומחזיקת תיק הגיל הרך וכיו"ר הועדה לבינוי ותשתיות. ביוני 2012, לאחר שלוש וחצי שנים של עשייה נמרצת התפטרה להבי  מתפקידה כסגנית רה"ע במחאה על התנהלות רה"ע כנגד המחאה החברתית.  בינואר 2014, חזרה להבי לקואליציה, הפעם כסגנית הממונה על התחבורה, הבינוי והתשתיות וזאת על מנת לקדם את הנושא הבוער ביותר בסדר היום הסביבתי-חברתי שלה – התחבורה, בדגש על צמצום השימוש ברכב הפרטי ומעבר לתחבורה ירוקה ובת-קיימא.

להבי מביאה לזירה העירונית תפיסה חברתית-סביבתית המבקשת לשים את האדם במרכז. עיר צריכה להיות מרחב מקיים, נגיש ושוויוני עבור כל תושביה. הרחובות נועדו לאנשים שהם עורק החמצן העירוני. לתפיסתה העירייה אינה "נותנת שירות" והתושבים אינם "לקוחות", אלא שותפים בעיצוב המרחב והסביבה.

להבי תופסת את תפקידה כנציגת ציבור במובן הבסיסי ביותר של הביטוי – נציגתו של הציבור במוסדות השלטון. לפיכך, שיתוף ציבור הינו חלק אינטגרלי מה- DNA  של פעילותה. מראשית דרכה הציבורית, עת הקימה את ועד שכונת כרם ישראל, איגדה את סוחרי שוק הכרמל והייתה בין מייסדי הפורום הירוק, בפעילותה הציבורית בעירייה ובעבודתה המקצועית כמנהלת תהליכי שיתוף ציבור פיזי וחברתי בערים כמו נתניה ובת-ים וכיו"ר פורום חברות המחזור, יצרה פריצות דרך וגישרה על מחלוקות עד למציאת פתרונות הוגנים לסוגיות השונות מתוך אמונה ש win win win –  זה אפשרי !

להלן פירוט על עשייתה והישגיה בתחומי התכנון, הסביבה והתחבורה כאשר  חלק מהפרויקטים הגיעו לכדי מימוש, חלקם בשלבי פיתוח מתקדמים וחלקם בשלבי תכנון:

תכנון ובניה:

לאורך שנות כהונותיה בוועדות המקומיות והארציות לתכנון ובניה, ניהלה להבי מאבקים רבים לטובת פיתוח בר-קיימא, שמירה על שטחים פתוחים והגדלת היצע שטחי הציבור, בעיקר סביב גיבוש חזון העיר ותכנית המתאר הכוללת תא/5000. מאבקים מאפיינים את תפיסתה של להבי את התושבים וצרכיהם כשותפים גם לתכנון העיר.

להבי הובילה, יחד עם התארגנות התושבים "דרום לאנשים", את הפיכת ציר שלבים מעורק מטרופוליני לרחוב עירוני כולל הגדלת היקף המגורים בתמהיל הבינוי ושינויו מבנייה מגדלית לבנייה מרקמית. יחד עם תושבי שכונת פלורנטין נאבקה להבי למען הגדלת היקף השטחים הירוקים והציבוריים בשכונה, מאבק שהביא לרכישת שטחים עבור מרכז קהילתי, גינה ציבורית חדשה, מעון יום חדש ולראשונה – הקמת גני ילדים עירוניים בשכונה.

פארק קריית ספר הינו דוגמא מצוינת להצלחה של הליך שיתוף ציבור שבוצע בעקבות מאבק בן 15 שנה שניהלו התושבים למען הקצאת שטחי קריית ספר לפארק ולמוסדות ציבור. כיו"ר סיעת מרצ הכניסה להבי את תכנון וביצוע פארק קריית ספר כתנאי להסכם הקואליציוני ובעקבות אישור הצעתה לסדר לקידום הפרויקט בשיתוף הציבור, הובילה יחד עם התושבים והמתכנן רם אייזנברג את התכנון בהליך שיתוף שמהווה מודל. הפארק בוצע בהצלחה ועתה חותרת להבי להביא לגיבוש תב"ע לכלל 23 הדונמים של קריית ספר כדי להבטיח את ייעודם העתידי לשימושים ציבוריים.

בנוסף לנושאים אלו, עקרון מרכזי בפעילותה של להבי בתחום התכנון הוא ההתנגדות לבניה מגדלית בלב המרקם העירוני. במסגרת פעילותה הובילה להבי את ההתנגדות לבניית מגדל רמז ארלוזרוב ואף הגישה ערר שהתקבל חלקית על רקע מחסור בשטחי ציבור. יחד עם עמותת תושבי נווה צדק, הובילה להבי את ההתנגדות לבניית מגדל נווה צדק במסגרתה הוגשו עררים לעירייה ואף עתירה לבית המשפט המחוזי שהתקבלה ובעקבותיה צומצמה התכנית.

סביבה ירוקה:

הראייה הסביבתית הינה אחת מעמודי הטווח בעבודתה של להבי, בכל התחומים בה עסקה בפעילותה הציבורית באים לידי ביטוי עקרונות השמירה על סביבה ירוקה וקידום עירוניות מקיימת.  במסגרת תפקידה כיו"ר הוועדות לבינוי ותשתיות ובשיתוף עם עמותת "הטבעת הירוקה", קידמה להבי את החזון הטבעת המטרופולינית הירוקה, במסגרתו אושר לאחרונה תקצוב של "ציר קדרון" (המחבר בין חוף הים באזור יפו לפארק אריאל שרון ויגיע עד ירושלים). בנוסף, על מנת ליישם הלכה למעשה רצף וחיבור של שכונות ואיזורים, קידמה להבי מספר צירים ירוקים אסטרטגיים (להבדיל מתשתיתיים).  כך בוצע ציר "ציר קהילות" המחבר את שכונות מזרח העיר זו לזו בציר ירוק רציף ("שדרות רוטשילד של שכונת התקווה").

כמו כן, בשיתוף פעולה עם בית הספר ללימודי סביבה על שם "פורטר", הביאה להבי (לראשונה בעולם!) לניסוח מדדים וקריטריונים לתכנון וביצוע של רחובות בני-קיימא, המהווה כיום מורה דרך לתכנון סביבתי של רחובות.

ב-2009 החלה העירייה, בהובלתה של להבי, בהסדרה של תחום החינוך לגיל הרך כולל הליך יירוק והסמכה של גני הילדים העירונים כגנים ירוקים.  לראשונה תוקצב תחום שדרוג חצרות גני ילדים והוגדרו קריטריונים ומדדים לתכנון חצרות מקיימות לגני ילדים. עד 2012 הוסמכו מעל 120 גנים לגנים ירוקים. מאז ממשיכה להבי לקדם את הסדרת מערך החינוך לגיל הרך ואף הצליחה להביא לאישורה של תב"ע עירונית לגני ילדים.

תחבורה:

נושא התחבורה איתגר את להבי עוד בתקופת היותה יו"ר ועד שכונה כאשר פעלה ובהצלחה להסטת תנועת האוטובוסים מרחוב גרוזנברג. לאור הגידול בעומסי התנועה, עבודות הרכבת הקלה, הצמיחה בשימוש באופניים והגידול באוכלוסייה, נושא התחבורה הפך בשנים האחרונות לאתגר המהותי ביותר העומד בפני ת"א-יפו. בעיסוקה בנושא זה משלבת להבי את תפיסתה החברתית על הפחתת יוקר המחייה ומתן שירות ציבורי איכותי לתושבים עם תפיסתה הסביבתית לצמצום זיהום האוויר הנגרם ברובו מתחבורה וזאת לצד היכולת לייצר שיתופי פעולה למשל, עם הרשויות לטובת הקמת רשות מטרופולינית לתחבורה. המטרה העיקרית העומדת מול עיניה היא צמצום השימוש ברכב פרטי ומעבר לאמצעי תחבורה ברי-קיימא או ציבוריים (24/7).

במסגרת היותה מחזיקת תיק התחבורה (מאז ינואר 2014), להבי דחפה והביאה לראשונה לאישור ותקצוב (2016) הכנת תכנית עירונית לתחבורה בת-קיימא שמטרתה להביא לצמצום השימוש ברכב פרטי ולעודד התניידות באמצעים ברי-קיימא: מדובר בתכנית כוללת ואינטגרטיבית, המתבססת על המרכיבים הפיזיים של תכנית התחבורה בתא/5000, ומתייחסת למגוון הרחב של הפעולות, הכלים ואמצעי המדיניות לקידום תחבורה בת קיימא. התכנית מבטאת את אימוצה של תפיסה תכנונית מתקדמת בתחום התחבורה ומתכתבת עם תכניות " Sustainable Urban Mobility" מכל רחבי העולם.

נושא אשר עומד במרכז עיסוקה התחבורתי הוא ההגעה לעבודה וצמצום כמות היוממים המשתמשים ברכב פרטי. לצורך כך קידמה הקמת שירות שאטלים עירוני למקומות עבודה: מתחנות הרכבת "בני-ברק" ו"האוניברסיטה" למתחמי התעסוקה ברמת החייל וקריית עתידים ומתחנות הרכבת "ההגנה" ו"השלום" למתחם התעסוקה של הסיטי (רוטשילד\הרצל).  בנוסף, מקדמת להבי בנחישות מתווה שיאפשר שינוי בשיטת תגמולי השכר בישראל באופן שיאפשר לעובדים להמיר את ההטבה בגין אחזקת רכב להטבה בגין "הגעה ירוקה לעבודה" ובכך לצמצם את חובת הבעלות על רכב כתנאי לתוספת שכר.

לצד כך, מקדמת להבי מעבר לאמצעי תחבורה חשמליים או מופחתי זיהום כחלק מהתכנית לצמצום זיהום אוויר שהכינה העירייה. כדוגמה, מובילה להבי תכנית נקודתית להפחתת הזיהום ברחוב אלנבי – מוקד זיהום מרכזי בעיר (אוויר ורעש). בשיתוף עם התארגנות התושבים "להציל את אלנבי" תוך פחות משנה עתידה להבי להביא להקמת תחנת ניטור אוויר ברחוב, להסכמה עם חברת "דן" להחלפת צי האוטובוסים ברחוב ליורו 6 ו/או חשמליים (קו 4). במקביל מקודמת תכנית עירונית חדשה לשדרוג הרחוב והחיבור בין המהלכים מהווה הוכחה ליעילותם וחשיבותם של תהליכי שיתוף ציבור אמתיים בקביעת מדיניות. להבי דוחפת כיום לפריסת רשת אופנועים חשמליים להשכרה, להרחבת מערך מוניות השירות ולשיפור השירות באמצעות אפליקציה, שאטל ימי או מעבורת בנחל ועוד.