'אם מדיניות הדיור לא תשתנה נתמוך בהחלפת חולדאי' בכנס על נושא השכירות בת"א

RentControl(1)