אתר העיריה – מערכת המידע התכנוני

באתר עירית תל אביב יפו ניתן לקבל מידע על התוכניות החלות בשטח המבוקש. יש לבחור בתפריט בצד ימין (חפש לפי) גוש/חלקה להקליד גוש וחלקה וללחוץ על הכפתור זכויות בניה מידע מוקדם. ניתן לאתר מס' גוש וחלקה ע"י בחירת חפש לפי כתובת הקלדת כתובת ולחיצה על כפתור חלקה? שמתחת לכתובת שהוקלדה ואח"כ ללחוץ על כפתור זכויות בניה מידע מוקדם. ניתן לאתר מסמכי תב"ע ע"י מספר התוכנית, ע"י בחירת חפש לפי תב"ע והקלדת מס' בתוכנית.

לאתר העיריה – מערכת המידע התכנוני