גם בדרום תל אביב זכאים לירוק

לכמה מ"ר שטח ציבור פתוח זכאי כל תושב בישראל? ולכמה הוא זוכה בפועל? והאם החלוקה שווה בין כל התושבים, בין צפון ודרום העיר? חברת המועצה ויו"ר ועדת איכות הסביבה, מיטל להבי, מדברת על מצג השווא של הגינות הזמניות בתל אביב. כתבתו של עמוס דה-וינטר ב'גנים ירוקים'

גם בדרום ת"א זכאים לירוק

הוספת תגובה: