דו"ח החברה להגנת הטבע והפורום הירוק :"התקציב בעיניים ירוקות"

לדו"ח התקציב בעיניים ירוקות