דוח עשייה ויעדים לקידום מסגרות חינוך לגיל הרך

לאחר שנתיים בתפקיד הממונה על משאבי החינוך לגיל הרך ריכזה מיטל להבי במסמך אחד את הבעיות בנושא, החזון היעדים ותיעוד העשייה החל מתחילת שנת 2009. מסמך זה הינו הבסיס לעשייה במהלך 2011 ולתיקצוב הנושא בשנת 2012.

משאבי חינוך לגיל הרך בעיר תל אביב-יפו סיכום דו שנתי 2009-2010

הוספת תגובה: