דיון הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 19.3.08

בדיון הקרוב ידונו הנושאים הבאים: מגרש 4 פארק תעסוקות יד אליהו דיון בעיצוב ארכיטקטוני, מתחם ברוריה – שינוי קווי בניין, תע"ש השלום, נוהל לשיתוף הציבור בהליכי תכנון אישור מדיניות לשיתוף ציבור, תכנית מתאר תל-אביב – יפו דיווח לוועדה על הליך שיתוף הציבור המתוכנן, גליפולי 25 – שינוי בינוי (הת) (2) דיון נוסף לאחר התנגדויות לגיבוש החלטה בלבד, הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב דיון בשימוש חורג, התחדשות עירונית – מתחם החרש והאומן, דרום הקריה – מתחם 8 בינוי לביצוע דיון בעיצוב ארכיטקטוני.
הדיון יתקיים ביום רביעי, 19.3.08, בשעה 9:00 בקומה 12 של העירייה. הציבור מוזמן.

סדר יום ועדת תכנון ובנייה 19.3.08

הוספת תגובה: