דיון הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 5.3.08

בדיון: מדיניות רצועת החרש, מתחם לבנדה, מתחם סלומון, שימושים למבנים לשימור בגני שרונה, מלון באזל ורחוב הטייסים. יום ד', 5.3.08, 09:00, בבניין העירייה קומה 12. מצורף סדר היום המלא של הוועדה. הציבור מוזמן.

 סדר יום הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 5.3.08 

הוספת תגובה: