דיון הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 9.4.08

בישיבת הוועדה ביום ד' 9.4.08 בשעה 09:00 בבניין העירייה (קומה 12 אולם האירועים) יעלו לדיון הנושאים הבאים: מתחם אברבנאל אילת – דיון פנימי לאחר שמיעת התנגדויות, התחדשות עירונית – מתחם החרש והאומן – דיון פנימי לאחר שמיעת התנגדויות. הציבור מוזמן.
מצורף קישור לאתר מטה המאבק למען עתיד פלורנטין.

לאתר מטה המאבק למען עתיד פלורנטין

סדר יום ועדת תכנון ובנייה 9.4.08

הוספת תגובה: