דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 11.3.09

מחר, יום ד', יתקיים דיון של הועדה המקומית לתכנון ובנייה. על סדר היום: דרום הקריה – מתחם 8 בינוי לביצוע דיון בעיצוב ארכיטקטוני (2) – דיווח לועדה על הורדת סעיף בהחלטת הועדה, בית לסין ( לפי 62 ב') (2) דיון פנימי לאחר שמיעת ההתנגדויות לצורך קבלת החלטה בלבד, מתחמים העירוניים (3) דיון בסעיף 78, שינויים כלליים בתכניות עיצוב ארכיטקטוני בגוש הגדול – 2, שינוי לתכנית עיצוב 1112ג'(2)- כוכב הצפון, שינוי תכנית עיצוב למגרשים 9,7,5,4 בתב"ע 2627 – כניסה לצהלה, תכנית עיצוב חדשה במגרש מ-21 במבנן 6 – הגוש הגדול, שטחי שירות לתכניות 807, 807 ב', ומתחם יגאל אלון – עמק ברכה – דיון בדיווח.
הישיבה פתוחה לציבור ותתקיים במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3.

סדר יום הועדה המקומית 11.3.09

הוספת תגובה: