דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 22.7.09

בדיון יידונו בין היתר התוכניות הבאות: הירקון 108 – דיון נוסף לאחר חוו"ד מיטל להבי, מרכז נווה עופר – דיון פנימי לקבלת החלטה בלבד לאחר שמיעת ההתנגדויות, תחנות דלק בתל-אביב – דיון באישור מדיניות, בני דן 28 – דיון בהפקדה, מתחם סמל צפון – 2988ב' (3) דיון בהתנגדויות. הדיון יתקיים במינהל ההנדסה, בן-גוריון 68, ק' 3. הדיון פתוח לציבור.

סדר יום הועדה המקומית 22.7.09

הוספת תגובה: