דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 28.10.09

בדיון ידונו בין היתר התוכניות הבאות: תנאים להקמת מבנים ארעיים לעבודות להקמת הרכבת הקלה- דיון בהפקדה, נוהל הגשת ערר לועדת העררים הארצית דיון באישור מדיניות, תוספת חדרי יציאה לגג לתע"א 1116א-7 עפ"י ג1 דיון בעיצוב ארכיטקטוני (2) – דיון נוסף לקבלת החלטה, תכנית עיצוב למגרש מיוחד (ציבורי) בתב"ע 1112ג – כוכב הצפון, עדכון כללי לתכניות עיצוב בתב"ע 2185 גני צהלה , מצגת למדיניות לופטים בשכונת נחלת יצחק אשר אושרה בועדה המקומית בשנת 2003, תפרי נווה צדק – דרום (5) דיון בהתנגדויות.
הדיון יתקיים ביום ד' הקרוב, החל משעה 9:00 במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, החל משעה 9:00.

סדר יום הועדה המקומית 28.10.09

הוספת תגובה: