דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 5.8.09

בדיון יידונו בין היתר התוכניות הבאות: תכנית עיצוב ארכיטקטוני למגרש מבני ציבור בשכונת המשתלה -תב"ע 2069ג, מתחם דבורה הנביאה פינת ראול ולנברג – תוספת זכויות עבור משרדים ודיור מוגן – דיון בהפקדה, תוספת קומות לאגף הקרדיולוגיה – המרכז הרפואי ע"ש סוראסרקי – דיון בהתנגדויות, דרך שלבים בקטע דרך בן צבי – רח' נס לגויים – דיון בהפקדה, תכנית מתאר תל-אביב – יפו דיווח לועדה על התקדמות הכנת התכנית -חלופות תכנון עקרוניות, הצגת מודל נת"ע בועדה המקומית ע"מ מנכ"ל נת"ע.
הדיון יתקיים במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3, החל מהשעה 9:00. הציבור מוזמן!

סדר יום הועדה המקומית 5.8.09

הוספת תגובה: