דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 8.7.09

בדיון יידונו בין היתר התוכניות הבאות: סלומון 7 פינת הנגב 13 דיון בהפקדה, כיכר עליה ב'- תכנית בינוי דיון בהפקדה, יגאל מוסינזון 35 דיון בהפקדה, תוספת זכויות במיקדו סנטר דיון בהפקדה, תוספת חדרי יציאה לגג, לתע"א 1116א-7 עפ"י ג1 דיון בעיצוב ארכיטקטוני, מתחם סמל דרום 2988א' (3) (הת) דיון נוסף, מרכז נווה עופר דיון בהתנגדויות. הדיון יתקיים במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3, החל משעה 9:00.

סדר יום הועדה המקומית 8.7.09

הוספת תגובה: