דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה – 9.12.09

ביום רביעי הקרוב, ה- 9.12.09, תתקיים ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה. בין הנושאים שעל סדר היום:מתחם בן יוסף ברמת אביב ג'- דיווח לוועדה על החלטת המועצה הארצית כתשובה לערר שהוגש ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה. בהמ"ש אישר את המלצת הועדה המחוזית להפיכת יעוד המגרש למגורים, מתחם מבצע קדש (שכונת הדר יוסף)-דיווח לועדה על דחית ערר שהוגש ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה ע"י ועדת העררים הארצית, תוכנית עיצוב אדריכלי למתחם "שוק בצלאל".
הישיבה תתקיים במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3. הישיבה פתוחה לציבור.

סדר יום ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה 9.12.09

הוספת תגובה: