דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 9.8.09

היום בשעה 16:00 יתקיים דיון של הועדה המקומית. בישיבה יידונו הנושאים הבאים: תכנית עיצוב למוסדות ציבור רח' ברון עקיבא 6 – שכ' רמא"ג, אישור תוספת ג1 ומרפסות על כל תכניות עיצוב של רמת אביב ג', תכנית עיצוב אדריכלי- מתחם אמקור מגרש מזרחי, תכנית עיצוב מתחם הבורג – נחלת יצחק, רח' המסגר 30 – משרד הרווחה דיון בהפקדה, בנק דיסקונט – תכנית עיצוב ארכיטקטוני, מתחם דפנה- דיון בשיתוף ציבור, ברנר 4-הירקון 19 דיון בהפקדה, חסן ערפה מגרש סי 6א – דיון בהפקדה, חסן ערפה – תב"ע בסמכות ועדה מחוזית – דיון להפקדה. לקריאת סדר-היום המפורט לחצו על הכותרת.
הישיבה תתקיים במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3. הציבור מוזמן!

סדר יום הועדה המקומית 9.8.09

הוספת תגובה: