החינוך מתחיל מלמטה

מסכמים עשור, פותחים את שנת 2020

חינוך איכותי הוא מפתח להצלחה אישית, למוביליות חברתית וליצירת חברה טובה יותר, והוא גם מפתח לעיר טובה.

הזדמנות חינוכית שווה לכל ילד מלידה ועד לבגרות היא התשתית לצמצום פערים חברתיים בין מעמדות, וסל שירותי חינוך מקיף הוא הבסיס להתמקמות המשפחה בעיר. 
חוק חינוך חובה אמנם חל רק מגיל 3, אולם חינוך הילדים שלנו מתחיל כבר מיום היוולדם. משכך, אני פועלת לאורך כל שנות פעילותי הציבורית כדי ליצור מעטפת של רצף חינוכי המלווה את הילד מלידה ועד סיום בית הספר התיכון, וכדי להבטיח שנקודת המוצא עבור הילדים והנוער בעיר תהיה שווה ככל האפשר ונגישה ככל האפשר, גם ובעיקר במקומות בהם אין לנו אחריות כעירייה.

  •  בקדנציה הקודמת (2012-2008) החזקתי בתיק החינוך לגיל הרך והובלתי לביצוע תכנית רב שנתית לבניית מעונות יום בכל רחבי העיר, ובפועל אושרה בניית 12 מעונות יום.
  • קידום מאבק מוצלח להשארת טיפות החלב באחריות העירייה.
  • קידום פרויקט המשפחתונים המסובסדים כהשלמה למעונות היום המסובסדים – הרווחה והעירייה מסייעים במימון של משפחתונים פרטיים תמורת פיקוח עירוני. כיום יש בעיר כמה עשרות משפחתונים כאלה.
  • ייעול תהליך הרישוי של צהרונים וקייטנות, להוזלת הארנונה של גנים פרטיים ולהוזלת היטלי ההשבחה המוטלים על רישוי הגנים.
  • קידום תכנון של כ-200 גני ילדים שנבנו בהמשך ל"חוק טרכטנברג" וסייעו לקליטת ילדים מגילאי טרום טרום חובה בגנים עירוניים.
  • ייזום והובלת הקמת "בית אלבר" – מודל חדשני וייחודי של בית דירות בבעלות העירייה, שניתן לקבל בו דיור בר השגה במחיר נמוך בתמורה להפעלת משפחתון מסובסד. 
  • הקלה בבירוקרטיה בעניין הקמת גני ילדים. נקבעו סטנדרטים ברורים לרישוי מעונות יום פרטיים בבנייני מגורים, בהליך מוסדר בתכנית בניין עיר, שמאפשר הקמת גן לצמיתות ולא לחמש שנים כמו בשימוש חורג רגיל. 
  • שמירה על שטחים ציבוריים, להצלת גנים ומעונות מסגירה ולמציאת פתרונות לעשרות פניות של משפחות עבור ילדיהם, פעילות אותה הובלתי בשיתוף מהרטה רון ברוך וגבי לסקי, חברותיי לסיעה בקדנציה הקודמת.
  • לימודי תאוריה בבית הספר לילדי פליטים וחסרי מעמד, מאבק אותו אני מובילה בימים אלו מול משרדי החינוך והתחבורה, ועליו כבר נעניתי מהרשויות כי ימצא לו פתרון.
  • פעילות לצמצום פערים לימודים וחברתיים בקרב מוסדות החינוך הערביים ביפו, חיזוק בתי הספר וקידום מצוינות בשכונות חלשות-קיום סביבה לימודית בטוחה מתקדמת וממוחשבת בין היתר על ידי תוספת בינוי ופיתוח מוסדות חינוך קיימים.