החלטת מליאת ועדת תכנון ובניה בנושא תדמ"ת 2006 רמת החי"ל

תדמ"ת 2006 – חיבור בין אזור התעסוקה הצפוני רמת החיל- בקשה לדיון חוזר הוגשה ע"י חברת המועצה מיטל להבי.מהלך הדיון – נערך דיון בנוכחות התושבים. בדיון פנימי נערכה הצבעה על דרישה לדיון חוזר שהוגשה ע"י חברת המועצה מיטל להבי (4 בעד – מיטל להבי, נפתלי לוברט, דורון לוי ופאר ויסנר) הדרישה לדיון חוזר נדחה. נערכה הצבעה על הצעתו של מה"ע שמהותה חזרה על ההחלטה שהתקבלה בועדת המשנה בתאריך 12.12.2007 (7 בעד – אריה שומר, חביבה אבי-גיא, מש טיומקין, יעל דיין, דורון ספיר, שלי חושן ונתן וולוך.

החלטת מליאה תדמ"ת 2006

הוספת תגובה: