המאבק על שטחי ציבור בנווה צדק

בחינת מצב מוסדות הציבור בנווה צדק סוכמה בדוח שהוכן על ידי תושב השכונה מתכנן הערים מר גדעון לרמן. מהדוח עולה כי בשכונה חסרים באופן קריטי מוסדות חינוך ובעיקר בתי ספר וגני ילדים.

לדוח מוסדות הציבור – נווה צדק