העירייה, בראשות חולדאי, מובילה קו אוהד לאנטנות סלולריות ויודעת להפיק מהן הכנסות נאות

antena