הצורך הבהול בהסדרת השימוש באופניים חשמליים – מכתב למפכ"ל המשטרה

מכתב למפכ"ל המשטרה בנושא אופניים חשמליים