הצלחה ללהבי – לא יוזרמו מים לא נקיים לחופים

ערר טיילת להט – החלטת ועדת הערר המחוזית