הרחבת בית הספר היסודי רמת החיל – שיפור התוכנית בעקבות ערר להבי

להבי עררה כנגד מיקום מבנה בית הספר באופן המונע שימוש יעיל בחצרות הבנים. ועדת הערר המחוזית קיבלה את הטיעון בחלקו.

ועדת הערר המחוזית החליטה על הזזת הבניין באופן שיאפשר קשר בין שתי חצרות המשחק ובכך שיפרה את התוכנית בעקבות ערר להבי וזנדברג.

עררי תושבי השכונה נדחו על הסף מאחר ומיקום הבנין תואם את תוכנית המגרש המקורית.

לקריאת העררים:

בי"ס רמת החיל – ערר להבי וזנדברג

הרחבת בי"ס רמת החיל – ערר תושבי האזור

הרחבת בי"ס רמת החיל – ערר ועדת היגוי הרובע

הוספת תגובה: